Got Questions? click to contact Talk to An expert!

Bridgeport® V系列立式加工中心機是新世代的加工中心機。這些機械是全數碼、高品質的工具機,設計目的旨在能在訂貨生產工廠、原廠代工製造、航太、汽車能源及其他要求嚴格的市場中提供最大的產能及性能。

V480 APC:

V710:

V1000:

V1320:

滑動以查看完整選單
技術資料
V480 V480 APC V710 V1000
Spindle HP 7.5/10 hp(5.5/7.5千瓦) (CT/30 min) 7.5/10 hp(5.5/7.5千瓦) (CT/30 min) 7.5/10 hp(5.5/7.5千瓦) (CT/30 min) 20/25/29.5 HP( 15/18.5/22 kW)
心軸速度 10,000 rpm(12,000/15,000 選項) 10,000 rpm(12,000/15,000 選項) 10,000 rpm(12,000/15,000 選項) 10,000 rpm(12,000/15,000 選項)
行程:X、Y、Z 18.9” x 15.75” x 16.93”
(480 mm x 400 mm x 430 mm)
18.9” x 15.75” x 16.93”
(480 mm x 400 mm x 430 mm)
27.95” x 15.75” x 16.93”
(710 mm x 400 mm x 430 mm)
40.16" x 24" x 24"
(1,020mm x 610mm x 610mm)
工作台面 23.6" x 15.8” (600 mm x 400 mm) 23.6" x 15.8” (600 mm x 400 mm) 31.4" x 15.7” (800 mm x 400 mm) 47.2" X 23.6" (1,200 mm x 600 mm)
心軸錐度 No. 40 BIG-PLUS No. 40 BIG-PLUS No. 40 BIG-PLUS No. 40 BIG-PLUS
換刀 20 刀具 20 刀具 20 刀具 30 刀具
控制種類 Mitsubishi M70 FANUC OiMD或Mitsubishi M70 Mitsubishi M70 Mitsubishi M70
機械大約重量 8,378 lbs (3,800 kg) 7,760 lbs (3,520 kg) 8,613 lbs (3,907 kg) 15,400 lbs (7,000 kg)
樓板空間 106.96 x 104.69” x 101.26”
(2,716 mm x 2,659 mm x 2,572 mm)
66" x 107.5" x 110"
(1,676 mm x 2,718 mm x 2,797 mm)
101.26" x 111.3" x 104.69"
(2,572 mm x 2,827 mm 2,659 mm)
105" x 120" x 112"
(2,673 mm x 3,048 mm x 2,850 mm)
所有資料皆可隨時更改,恕不另行通知
滑動以查看完整選單