Got Questions? click to contact Talk to An expert!

Bridgeport® V系列立式加工中心機是新世代的加工中心機。這些機械是全數碼、高品質的工具機,設計目的旨在能在訂貨生產工廠、原廠代工製造、航太、汽車能源及其他要求嚴格的市場中提供最大的產能及性能。

V480 APC:

V710:

V1000:

V1320:

滑動以查看完整選單
技術資料
V480 V480 APC V710 V1000
Spindle HP 5.5 / 7.5 kW (Fanuc)
(Contin./ 30 min)
5.5 / 7.5 kW (Fanuc)
(Contin./ 30 min)
5.5 / 7.5 kW (Fanuc)
(Contin./ 30 min)
15 / 18.5 / 22 kW
主軸速度(最大) 10,000 RPM
(選項:12,000/15,000 RPM)
10,000 RPM
(選項:12,000/15,000 RPM)
10,000 RPM
(選項:12,000/15,000 RPM)
10,000 RPM
(選項:12,000/15,000 RPM)
行程:X、Y、Z 480 mm x 400 mm x 430 mm 480 mm x 400 mm x 430 mm 710 mm x 400 mm x 430 mm 1,020 mm x 610 mm x 610 mm
工作台面 600 mm x 400 mm 600 mm x 400 mm 800 mm x 400 mm 1,200 mm x 600 mm
心軸錐度 # 40 BIG-PLUS # 40 BIG-PLUS # 40 BIG-PLUS # 40 BIG-PLUS
換刀 20 刀具 20 刀具 20 刀具 30 刀具
控制類型
選項
Fanuc Oi-MF
西門子828D
Fanuc Oi-MF
西門子828D
Fanuc OI-MF
西門子828D
FanucOi-MF
西門子828D
Heidenhain TNC 620
Mitsubishi M80
機械大約重量 3,800 kg 3,520 kg 3,907 kg 7,000 kg
樓板空間(長x寬x高) 2,716 mm x 2,659 mm x 2,572 mm 1,676 mm x 2,718 mm x 2,797 mm 2,572 mm x 2,827 mm x 2,659 mm 2,673 mm x 3,048 mm x 2,850 mm
所有資料皆可隨時更改,恕不另行通知
滑動以查看完整選單